RAD QA ett web-baserat kvalitetssystem


Ett kvalitetssystem består ju av många delar. Mycket handlar om att dokumentera processer och procedurer i manualer, att ha ett förbättringssystem, där man tar hand om avvikelser och rättar till dessa. Att man kommunicerar ut förändringar och förbättringar till medarbetare etc.

Allt detta brukar innebära stora mängder pärmar och dokument. Dokument som ofta lagras på olika ställen på hårddiskar och filservrar (förutom originalen i pärmarna). Då man skall göra en revision av en manual eller liknande kräver det att man hittar det slutliga word-dokumentet i förra revisionen, uppdaterar och godkänner detta.

Det är lätt att bli osäker på om det var rätt dokument man utgått ifrån. Det skall uppdateras i alla exemplar i manualen som står (ofta olästa) i olika bokhyllor. Uppdateringen skall dokumenteras.

Vad gäller avvikelser och förbättringsförslag, så får man ofta in dessa på olika blanketter som skall sättas i pärmar, hanteras på kvalitetsmöten, där protokoll skall skrivas. Därefter skall besluten spridas (mail?) och verkställas. Senare skall man följa upp resultaten på ytterligare blanketter som skall hanteras på möten och arkiveras i pärmar. Audits skall utföras och dokumenteras, resultaten skall spridas, åtgärder skall beslutas och dokumenteras.

I RAD QA-systemet kan allt detta utföras direkt i en dator (vilken dator som helst), all dokumentation finns direkt åtkomlig. Då man skall göra en revision av en manual finns alltid den senaste versionen direkt tillgänglig som underlag för nästa revision. Alla avvikelser skrivs direkt in i systemet. På kvalitetsmöten och liknande dokumenteras allting omedelbart på exempelvis en storbild (projektor) där alla kan se. Protokoll förs direkt, inget skrivarbete i efterhand. Inga pärmar, inga lösa borttappade dokument.

All personal har omedelbart tillgång till den senaste versionen av alla manualer, ingen uppdatering av pärmar som man inte hittar.

Alla kan skriva avvikelser och förbättringsförslag direkt, var de än befinner sig.


Klicka nedan för att lära mer:


Låter det intressant, kontakta RAD via mail RAD mail.
eller på tel 070-72 04 754
Exempel från RAD QATesta systemet

OBS Du måste ha fått ett lösenord för att testa