Referenser och tidigare uppdrag

 • Utbildat åt bland annat Lexicon, Klippan datautbildning m fl i Avancerad programmering MS Excel, MS Word, Notes/Domino mm
 • Installerat och administrerat Notes/Domino hos EDS/SAAB
 • Byggt system för hantering av Utbildning/kompetensutveckling av personal åt EDS/SAAB (Notes/Domino)
 • Byggt system för hantering av OLF klädgrossist Texmark AB (Filemaker) • Byggt säljstödssytem för kalenderförsäljning Gullers Trading AB (Notes/Domino, HTML, Javascript)
 • Översatt Lotus bas applikationer i Lotus Notes till Svenska åt Lotus
 • Byggt bokningssystem för idrottsanläggningar åt Ekoxen center Linköping (4th dimension) • Byggt stödsystem för Flygkommandostab åt Södra flygkommandot (MS Access/VBA)
 • Deltagit i utarbetandet av Qnova kvalitetssystem i samarbete med IMS data (Notes/Domino) • Projekterat och byggt ett system för att kvalitetssäkra frågehanteringen på Läkemedel vad avser biverkningar mm hos CIBA läkemedel (numera Novartis). (Notes/Domino) • Konsulterat åt Doggy AB avseende uppbyggnad av kvalitetssystem.
 • Projekterat och byggt system för kundhantering åt Doggy AB (Notes/Domino)
 • Projekterat och byggt kvalitetssystemet åt Nobel Biocare AB (Notes/Domino)
 • Projekterat och byggt system för hantering av så kallade TDUer åt Tele2 (Notes/Domino)
 • Projektledare för Intranet/portal hos Isolda AB (dotnet)
 • Projekterat och byggt flera system för E-business åt bl. a. Isolda AB (Notes/Domino, HTML, Javascript, Java)
 • Vidareutvecklat Göteborgs Spårvägars Hittegodssystem (Notes/Domino)
 • Byggt system för hantering av Personal och Kompetens Göteborgs Spårvägar
 • Byggt system för hantering av Utbildningar Göteborgs Spårvägar
 • Vidareutvecklat Göteborgs Spårvägars Kvalitetssystem (Notes/Domino)
 • Projekterat och byggt system för ”Global performance measurement of clinical studies” AstraZeneca (Notes/Domino-web)
 • Byggt system för global avtalshantering AstraZeneca(Notes/Domino-web, Java)
 • Byggt system för resurshantering vid kliniska studier AstraZeneca (Notes/Domino-web)
 • Projekterat och byggt system för projekthantering A-plus Science Invest (Notes/Domino-web, Java)
 • Projekterat och byggt system för projekthantering Vicore Pharma AB (Notes/Domino-web, Java) • Projekterat och byggt system för hantering lagar och handböcker åt Lokalförsörjnings-förvaltningen Gbg kommun (Notes/Domino, Java)
 • Projekterat och byggt system för hantering av kvalitet i arbetsmiljöfrågor åt Lokalförsörjnings-förvaltningen Gbg kommun (Notes/Domino, Java)

 • Projekterat, byggt och driftar kvalitetssystem för Svensk Pilotutbildning AB
 • Projekterat och byggt system för utförande och uppföljning av prov i flygskola åt Svensk Pilotutbildning AB

 • Konsulterat och hjälpt till med utveckling av dokumenthanterings- och kvalitetssytem åt Integrum

 • Konsulterat och hjälpt till med utveckling av artistbokningssystem mm åt Dynamic Duo